Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 6:56 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, μένει ενωμένος με μένα και εγώ ενωμένος μ’ αυτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 6

Θέα Κατα Ιωαννην 6:56 σε αυτό το πλαίσιο