Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 6:48 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eγώ είμαι ο άρτος τής ζωής.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 6

Θέα Κατα Ιωαννην 6:48 σε αυτό το πλαίσιο