Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 6:36 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, σας είπα ότι, και με είδατε και δεν πιστεύετε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 6

Θέα Κατα Ιωαννην 6:36 σε αυτό το πλαίσιο