Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 4:40 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαθώς, λοιπόν, ήρθαν σ’ αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους. Kαι έμεινε εκεί δύο ημέρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 4

Θέα Κατα Ιωαννην 4:40 σε αυτό το πλαίσιο