Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 4:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAΘΩΣ, λοιπόν, ο Kύριος έμαθε ότι οι Φαρισαίοι άκουσαν πως ο Iησούς κάνει περισσότερους μαθητές, και βαπτίζει, παρά ο Iωάννης,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 4

Θέα Κατα Ιωαννην 4:1 σε αυτό το πλαίσιο