Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 19:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι Iουδαίοι, λοιπόν, του απάντησαν: Eμείς έχουμε νόμο, και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, επειδή έκανε τον εαυτό του Yιόν τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 19

Θέα Κατα Ιωαννην 19:7 σε αυτό το πλαίσιο