Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 17:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tώρα, γνώρισαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 17

Θέα Κατα Ιωαννην 17:7 σε αυτό το πλαίσιο