Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 17:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eγώ τους έδωσα τον λόγο σου· και ο κόσμος τούς μίσησε, επειδή δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 17

Θέα Κατα Ιωαννην 17:14 σε αυτό το πλαίσιο