Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 15:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα μιλήσει, δεν θα είχαν αμαρτία· τώρα, όμως, δεν έχουν πρόφαση για την αμαρτία τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 15

Θέα Κατα Ιωαννην 15:22 σε αυτό το πλαίσιο