Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 14:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Iούδας (όχι ο Iσκαριώτης) λέει σ’ αυτόν: Kύριε, τι συμβαίνει ότι πρόκειται να φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας, και όχι στον κόσμο;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 14

Θέα Κατα Ιωαννην 14:22 σε αυτό το πλαίσιο