Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 12:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Iησούς, λοιπόν, έξι ημέρες πριν από το Πάσχα, ήρθε στη Bηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος, που είχε πεθάνει, τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 12

Θέα Κατα Ιωαννην 12:1 σε αυτό το πλαίσιο