Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Παρόμοια και αυτοί, βλέποντας όνειρα, τη μεν σάρκα μολύνουν, την δε κυριαρχική εξουσία καταφρονούν, και αξιώματα δόξας βλασφημούν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:8 σε αυτό το πλαίσιο