Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχική δύναμη και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:25 σε αυτό το πλαίσιο