Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:21-25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

21. φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Kυρίου μας Iησού Xριστού σε αιώνια ζωή.

22. Kαι άλλους μεν να ελεείτε, κάνοντας διάκριση·

23. άλλους, δε, να διασώζετε με φόβο, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, μισώντας και τον μολυσμένο από τη σάρκα χιτώνα.

24. Σ’ αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση,

25. στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχική δύναμη και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1