Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη τού Θεού, προσμένοντας το έλεος του Kυρίου μας Iησού Xριστού σε αιώνια ζωή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:21 σε αυτό το πλαίσιο