Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους, και να ελέγξει όλους τούς ασεβείς από αυτούς, για όλα τα έργα τής ασέβειάς τους, που έπραξαν, και για όλα τα σκληρά λόγια, που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς αμαρτωλοί».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:15 σε αυτό το πλαίσιο