Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

είναι άγρια κύματα της θάλασσας, που αφρίζουν τις δικές τους μορφές ντροπής· είναι αστέρια που περιπλανιούνται, για τους οποίους το βαθύ σκοτάδι είναι φυλαγμένο στον αιώνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:13 σε αυτό το πλαίσιο