Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αυτοί, όσα μεν δεν ξέρουν, τα βλασφημούν· όσα, όμως, σαν τα άλογα ζώα, από ένστικτο ξέρουν, σ’ αυτά φθείρονται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:10 σε αυτό το πλαίσιο