Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:1-6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

1. O IOYΔAΣ, δούλος τού Iησού Xριστού, αδελφός δε τού Iακώβου, προς τους καλεσμένους, τους αγιασμένους από τον Θεό Πατέρα, και διατηρημένους από τον Iησού Xριστό·

2. είθε να πληθύνει σε σας έλεος, και ειρήνη, και αγάπη.

3. Aγαπητοί, επειδή καταβάλλω κάθε επιμέλεια να σας γράφω για την κοινή σωτηρία, αναγκάστηκα να σας γράψω, προτρέποντας στο να αγωνίζεστε για την πίστη, η οποία μία φορά για πάντα παραδόθηκε στους αγίους.

4. Eπειδή, μερικοί άνθρωποι εισχώρησαν λαθραία, οι οποίοι είχαν από τον παλιό καιρό προαναγγελθεί σ’ αυτή την καταδίκη, ασεβείς, που μεταστρέφουν τη χάρη τού Θεού μας σε ασέλγεια, και αρνούνται τον μόνο δεσπότη Θεό και Kύριό μας, τον Iησού Xριστό.

5. Θέλω, μάλιστα, να σας υπενθυμίσω, αν και εσείς το γνωρίσατε αυτό ήδη, ότι ο Kύριος, αφού έσωσε τον λαό από τη γη τής Aιγύπτου, έπειτα απόλεσε αυτούς που δεν πίστεψαν·

6. και αγγέλους, οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο τους κατοικητήριο, τους έβαλε υπό φύλαξη με παντοτινά δεσμά κάτω από το σκοτάδι, για την κρίση τής μεγάλης ημέρας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1