Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Mοιχοί και μοιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία τού κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό; Όποιος, λοιπόν, θελήσει να είναι φίλος τού κόσμου, γίνεται εχθρός τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 4

Θέα Ιακωβου 4:4 σε αυτό το πλαίσιο