Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 4:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

AΠO πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες ανάμεσά σας; Όχι από εδώ, από τις ηδονές σας, οι οποίες αντιμάχονται μέσα στα μέλη σας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 4

Θέα Ιακωβου 4:1 σε αυτό το πλαίσιο