Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 3:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και η γλώσσα είναι φωτιά, ο κόσμος τής αδικίας. Έτσι, ανάμεσα στα μέλη μας, η γλώσσα είναι που μολύνει ολόκληρο το σώμα, και η οποία φλογίζει τον τροχό τού βίου, και φλογίζεται από τη γέεννα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 3

Θέα Ιακωβου 3:6 σε αυτό το πλαίσιο