Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 3:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

NA MH γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελφοί μου, ξέροντας ότι μεγαλύτερη κατάκριση θα πάρουμε·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 3

Θέα Ιακωβου 3:1 σε αυτό το πλαίσιο