Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 2:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτοί δεν βλασφημούν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 2

Θέα Ιακωβου 2:7 σε αυτό το πλαίσιο