Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 2:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

δεν κάνατε, άραγε, διάκριση μέσα σας, και γίνατε κριτές σκεφτόμενοι πονηρά;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 2

Θέα Ιακωβου 2:4 σε αυτό το πλαίσιο