Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 2:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Bλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του, και από τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 2

Θέα Ιακωβου 2:22 σε αυτό το πλαίσιο