Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 1:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, η οργή τού ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη τού Θεού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 1

Θέα Ιακωβου 1:20 σε αυτό το πλαίσιο