Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 1:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι κάθε άνθρωπος γρήγορος στο να ακούει, αργός στο να μιλάει, αργός σε οργή·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 1

Θέα Ιακωβου 1:19 σε αυτό το πλαίσιο