Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έγραψα στην εκκλησία· αλλά, ο Διοτρεφής, που αρέσκεται σε πρωτεία ανάμεσά τους, δεν μας δέχεται·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:9 σε αυτό το πλαίσιο