Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Για τον Δημήτριο δίνεται καλή μαρτυρία από όλους, και από την ίδια την αλήθεια· κι εμείς, όμως, δίνουμε μαρτυρία, και ξέρετε ότι η μαρτυρία μας είναι αληθινή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:12 σε αυτό το πλαίσιο