Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

γι’ αυτό, όταν έρθω θα του υπενθυμίσω τα έργα του, αυτά που κάνει, φλυαρώντας εναντίον μας με πονηρά λόγια· και μη αρκούμενος σ’ αυτά, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και αυτούς που θέλουν να τους δεχθούν, τους εμποδίζει, και τους βγάζει έξω από την εκκλησία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:10 σε αυτό το πλαίσιο