Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου 1:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O ΠPEΣBYTEPOΣ προς τον Γάιο, τον αγαπητό, τον οποίο εγώ αγαπώ αληθινά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Ιωαννου 1

Θέα Γ΄ Ιωαννου 1:1 σε αυτό το πλαίσιο