Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Φρόντισε νάρθεις σε μένα γρήγορα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:9 σε αυτό το πλαίσιο