Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Kύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνειά του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:8 σε αυτό το πλαίσιο