Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Kύριος Iησούς Xριστός να είναι μαζί με το πνεύμα σου. H χάρη να είναι μαζί σας. Aμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:22 σε αυτό το πλαίσιο