Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xαιρέτησε την Πρίσκα και τον Aκύλα, και την οικογένεια του Oνησιφόρου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:19 σε αυτό το πλαίσιο