Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαθώς θάρχεσαι, φέρε το χοντρό επανωφόρι, που άφησα στον Kάρπο, στην Tρωάδα, και τα βιβλία, μάλιστα τις μεμβράνες.5

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:13 σε αυτό το πλαίσιο