Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, απ’ αυτούς είναι εκείνοι που μπαίνουν μέσα στα σπίτια, και αιχμαλωτίζουν τα γυναικάρια, που είναι φορτωμένα με αμαρτίες, καθώς σέρνονται από διάφορες επιθυμίες,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:6 σε αυτό το πλαίσιο