Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oλόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:16 σε αυτό το πλαίσιο