Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που αντιφρονούν· μήπως και ο Θεός δώσει σ’ αυτούς μετάνοια, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:25 σε αυτό το πλαίσιο