Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eνώ, τις μωρές και απαίδευτες φιλονικίες να τις αποφεύγεις, ξέροντας ότι γεννούν μάχες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:23 σε αυτό το πλαίσιο