Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και όσα άκουσες από μένα διαμέσου πολλών μαρτύρων, αυτά παράδωσέ τα σε πιστούς ανθρώπους, που θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:2 σε αυτό το πλαίσιο