Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Πιστός είναι ο λόγος· επειδή, αν πεθάναμε μαζί του, θα ζήσουμε και μαζί του·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 2:11 σε αυτό το πλαίσιο