Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Nα μη ντραπείς, λοιπόν, για τη μαρτυρία τού Kυρίου μας ούτε για μένα τον φυλακισμένο για χάρη του· αλλά, να συγκακοπαθήσεις μαζί με το ευαγγέλιο, με τη δύναμη του Θεού·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:8 σε αυτό το πλαίσιο