Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επιποθώντας να σε δω, καθώς θυμάμαι τα δάκρυά σου, για να γεμίσω από χαρά·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:4 σε αυτό το πλαίσιο