Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αλλά όταν ήρθε στη Pώμη, με αναζήτησε με πολύ ενδιαφέρον, και με βρήκε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:17 σε αυτό το πλαίσιο