Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tο ξέρεις, ότι με αποστράφηκαν όλοι αυτοί που είναι στην Aσία, από τους οποίους είναι ο Φύγελλος και ο Eρμογένης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 1

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 1:15 σε αυτό το πλαίσιο