Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 3:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

για να θυμηθείτε τα λόγια, που προηγούμενα μιλήθηκαν από τους άγιους προφήτες, και την παραγγελία τη δική μας, των αποστόλων τού Kυρίου και Σωτήρα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 3

Θέα Β΄ Πετρου 3:2 σε αυτό το πλαίσιο