Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 3:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

προσ-μένοντας και σπεύδοντας στην παρουσία τής ημέρας τού Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί, καθώς θα φλέγονται, θα διαλυθούν, και τα στοιχεία, ενώ θα καίγονται, θα χωνευτούν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 3

Θέα Β΄ Πετρου 3:12 σε αυτό το πλαίσιο