Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Πετρου 2:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

(επειδή, ο δίκαιος, κατοικώντας ανάμεσά τους, με το βλέμμα και με την ακοή βασάνιζε από ημέρα σε ημέρα τη δίκαιη ψυχή του, εξαιτίας των άνομων έργων τους)·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Πετρου 2

Θέα Β΄ Πετρου 2:8 σε αυτό το πλαίσιο